V Congrés Internacional de Recerca en Comunicació. Barcelona, 8 de juliol de 2022

Clic per anar a la pàgina del congrés

La Societat Catalana de Comunicació (SCC) organitza el V Congrés Internacional de Recerca en Comunicació, que se celebrarà a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, Barcelona) el divendres 8 de juliol de 2022. Durant aquest acte, se celebrarà també la XXXII Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació (SCC).


ACTUALITZACIÓ
PROGRAMA DE COMUNICACIONS Y PROGRAMA COMPLETEl congrés està obert a la presentació de comunicacions en les següents àrees temàtiques:

 • Comunicació de la covid-19. Comunicació de crisis i emergències sanitàries
 • Les lliçons en comunicació de la covid-19
 • Reptes per a la distribució i monetització de continguts en l’era digital: problemes, oportunitats i estratègies de vells i nous actors
 • Polítiques de comunicació
 • Comunicació i educació
 • Els mitjans de servei públic: redefinició del seu paper i reptes en l’entorn digital i multiplataforma
 • Formats emergents i noves narratives en els llenguatges cinematogràfic, radiofònic, televisiu, publicitari i dels videojocs
 • La publicitat i el màrqueting: transformacions i reptes
 • Estudis de relacions públiques
 • Gabinets de comunicació i agències informatives
 • Comunicació política
 • Comunicació i estudis LGTBI+ i queer
 • Estudis de cinema i comunicació audiovisual
 • Estudis d’audiència i recepció
 • Ètica i deontologia de la comunicació
 • Comunicació local
 • Història del periodisme i la comunicació. Estudis de Periodística
 • Periodisme científic, esportiu, econòmic, internacional, cultural, …
 • Metodologies de    recerca    en    comunicació:    triangulació,    mètodes ..
 • Anàlisis de big data i periodisme de dades
 • Experiències d’innovació docent en comunicació
 • Teories de la comunicació i opinió pública
 • Disseny periodístic, infografia i fotoperiodisme

Tots els participants rebran un certificat expedit per la Societat Catalana de Comunicació (SCC) tant en la condició d’assistent com en la condició d’autor d’una comunicació.

Enviament de les propostes de comunicació

La presentació de les propostes de comunicacions (resums o abstracts) romandrà oberta fins al 2 de juny de 2022. Els abstracts hauran d’enviar-se a la direcció de correu electrònic:

congresbarcelonascc2022@gmail.com 

com a document adjunt i amb el títol del missatge “V Congrés SCC 2022”.

 • Els resums seran d’entre 300 i 350 paraules, i han d’incloure 6 paraules clau (keywords). En el mateix document s’hauran d’incorporar les dades de l’autor/a (nom, cognoms, correu electrònic, universitat o institució i telèfon), així com un breu currículum (2-3 línies).
 • S’acceptaran les comunicacions redactades en català, castellà, altres llengües romàniques o anglès. El títol, el resum i les paraules clau hauran de presentar-se en l’idioma de la comunicació i en anglès.
 • El document estarà redactat utilitzant el tipus de lletra Times New Roman, de 12 punts, amb un interlineat de 1,5.
 • L’acceptació de les propostes es comunicarà el 6 de juny de 2022.

Publicació de les comunicacions

Les comunicacions completes enviades abans del 1 de juliol de 2022 i que s’ajustin a les normes formals d’admissió indicades en el pròxim apartat seran considerades per a la seva publicació en la següent revista científica indexada: Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi (Web of Science (JCR, índex JCI), Latindex, DICE, RESH, RACÓ, MIAR, ISOC, Dialnet, CCUC, DOAJ, segell de qualitat de la FECYT). L’eventual publicació dels textos estarà subjecte al procés de revisió cega i per experts.

Característiques formals de redacció

Aquells o aquelles participants que vulguin optar a publicar a la revista Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi han d’enviar el text complet com a document adjunt a congresbarcelonascc2022@gmail.com amb el títol del missatge “Article V Congrés SCC 2022”, abans del dia 1 de juliol de 2022.

Aquestes comunicacions hauran de complir les següents característiques formals: han de ser textos inèdits, que no estiguin en procés de publicació en altres revistes. A la primera pàgina s’haurà d’incloure el títol en català i anglès (al principi), així com un resum d’entre 100 i 150 paraules, i 6 paraules clau, en català, anglès i en l’idioma de la comunicació.

L’estil de redacció serà el tipus de lletra Times New Roman, de 12 punts, amb un interlineat de 1,5. L’extensió serà d’un mínim de 6.000 paraules i d’un màxim de 8.000. Quant a les referències bibliogràfiques, les instruccions completes són accessibles al web de la revista o a través de l’enllaç següent:

Calendari

Data límit
2 de juny 2022
Recepció d’abstracts
6 de juny de 2022
Comunicació de l’acceptació de propostes
16 de juny de 2022
Pagament sense recàrrec
1 de juliol de 2022
Recepció de comunicació per optar a la seva publicació
8 de juliol de 2022
V Congrés SCC

Links